Pusat Teknologi Pengajaran & Multimedia

  • Announcements
  • PTPM Terima Kunjungan daripada Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa dan Timbalan Naib Canselor Jaringan Industri, Masyarakat dan Kelestarian Institusi

PTPM Terima Kunjungan daripada Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa dan Timbalan Naib Canselor Jaringan Industri, Masyarakat dan Kelestarian Institusi

PTPM hari ini menerima kunjungan daripada Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa dan Timbalan Naib Canselor Jaringan Industri, Masyarakat dan Kelestarian Institusi bagi meninjau kelengkapan dan fasiliti teknologi Metaverse di PTPM.

Kedua-dua TNC memberikan respon positif terhadap kemajuan teknologi Metaverse dalam pemerkasaan proses pengajaran dan pembelajaran yang menitikberatkan aspek kelestarian seiring dengan agenda Universiti APEX.

Moga PTPM terus maju jaya
#ptpmzoners #teknologimetaverse

  • Hits: 640

Contact Us

Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Penang

Tel       : +604-6533222
Fax      : +604-6533825
E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Like & Follow