Pusat Teknologi Pengajaran & Multimedia

  • Announcements
  • PEKELILING 10/212: HEBAHAN 'RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN BAGI PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA/AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2021/2022

PEKELILING 10/212: HEBAHAN 'RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN BAGI PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA/AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2021/2022

Assalammualaikum dan Salam Sejahtera

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

Sukacita bersama-sama ini disertakan Pekeliling 10/212: Hebahan 'Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan bagi Peperiksaan Semester Kedua/Akhir, Sidang Akademik 2021/2022 untuk perhatian dan tindakan YM/YBhg. Datuk/Dato'/tuan/puan selanjutnya.

Informasi dan borang permohonan boleh dimuat turun/diperolehi daripada laman sesawang bpa.usm.my atau di kaunter perkhidmatan Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Aras 5, Bangunan Canselori, USM, Pulau Pinang mulai 8 September 2022 (Khamis).

NOTIS RAYUAN SEMAK SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA SIDANG AKADEMIK 2021/2022
APPEAL FOR RE-CHECKING OF EXAMINATION RESULTS FIRST SEMESTER EXAMINATION, ACADEMIC SESSION 2021/2022

 

  • Hits: 180

Contact Us

Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Penang

Tel       : +604-6533222
Fax      : +604-6533825
E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Like & Follow