• Home
  • Services & Charges
  • Charges

Charges

A.   Kadar Baharu Sewaan Ruang-Ruang Bersama Peralatan di PTPM

 Bil   Kemudahan      Kadar/Sesi (RM)
 Kerajaan/NGO Swasta   PTJ USM  Pelajar
 1  Makmal 3  300.00  390.00  210.00  150.00
 2  Bilik Seminar  250.00  325.00  175.00  125.00
 3  Bilik Telesidang Video  250.00  325.00  175.00  125.00
 4  Makmal 1  300.00  390.00  210.00  150.00

Nota: Satu sesi bersamaan 4 jam

B.   Kadar Perkhidmatan Produksi Media Kreatif

 Bil  Jenis Perkhidmatan
Untuk perundingan projek dan perkhidmatan, sila hubungi:

Puan  Zunairah Mokhtar

Timbalan Pengarah Perkhidmatan Media & Audio Visual
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+604-653 2615
 1 Produksi Multi Kamera (MCP)
 2 Produksi Satu Kamera
 3 Produksi Multi Kamera Studio
 4 Produksi Video Korporat
 5 Produksi Video Promosi
 6 Produksi Video Penyelidikan
 7 Produksi Video Biografi
 8 Produksi Video Latihan
 9 Fotografi Kormesial
10 Forografi Studio
11 Fotografi Dokumentasi Penyelidikan
12 Fotografi Acara (Event)
13 Produksi Multimedia

Nota: Satu sesi bersamaan 4 jam

C.   Kadar Sewaan Peralatan (Multimedia) Mudah Alih

 Bil   Kemudahan      Kadar Sehari  (RM)
 Kerajaan/NGO Swasta   PTJ USM  Pelajar
 1 Projektor Multimedia
(3,000-3,500 Ansi Lumens)
 300.00  360.00  180.00  120.00
 2 Projektor Multimedia
(4,500-6,000 Ansi Lumens)
 600.00  720.00  360.00  240.00
 3 Mikrofon Tanpa Wayar   180.00   210.00  110.00   70.00
 4 Mikrofon Berwayar & Stand   35.00   45.00   25.00   15.00
 5 Healer   20.00   20.00   10.00   10.00
 6 Skrin Mudah Alih (6’ x 6’)   35.00   45.00   25.00   15.00
 7 Skrin Mudah Alih (8’ x 8’)   65.00    80.00   40.00   30.00
 8 Sistem Audio Mudah Alih
(12ch mixer + 2 unit speaker + kabel)
*caj mic akan dikenakan dengan mengambil kira jenis dan kuantiti
  230.00   270.00   135.00   90.00
 9 Sistem Audio Mudah Alih
(mix MP + 2 unit speaker + kabel)
*terhad 3 mic.
  180.00 220.00 110.00    75.00
10 PA Mudah Alih + 2 mikrofon 300.00 360.00 180.00  120.00
11 Rear Skrin Mudah Alih (10’ x 10’) 250.00 300.00 150.00   100.00
12     Sistem Visual
(2 projektor multimedia + 2 skrin + controller + kabel)
2,150.00 2,580.00 1,290.00 860.00
               
               

D.  Kadar Sewaan Peralatan Multimedia Di Dewan-Dewan Umum Universiti

 1.   Dewan Tuanku Syed Putra (DTSP)

                        Peralatan

Untuk sebarang pertanyaan perkhidmatan, sila hubungi:

UNIT KEMUDAHAN PUSAT (BILIK KAD PINTAR) - 04-6533992

Encik Mohd Saifull Bin Yunus
Penolong Pendaftar
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: 04-6536280

A. Peralatan Asas Visual (projektor + skrin sahaja)
i.  Projektor (Centre)
ii. Projektor (Left)
iii. Projektor (Right)
iv. Projektor (Back)
v.  Skrin (Centre)
vi. Skrin (Left)
vii. Skrin (Right)
viii. Skrin (Back)

B.  Peralatan Penuh Audio Visual 
Peralatan Asas Visual Bahagian A termasuk item di bawah:

i.    Audio Mixing Console
ii.   Two-Way Speaker
iii.   Subwoofer
iv.   Monitor Speaker
v.    Studio Monitoring Speaker
vi.   Power Amplifier
vii.  Digital Signal Processing
viii. Graphic Equalizer
ix.   CD  Player
x.    Mikrofon (Wireless Handheld, Wireless Lavalier, Wired Microphone)

2.  Dewan Kuliah (A, D, E, F , G , H, S, T, U, V, W, X, Y, SK1, SK2, SK3, SK4, G31, E48A, E48B)

Peralatan
  A.  Peralatan Penuh Audio Visual
i.      Audio Mixer
ii.     Amplifier
iii.    Sistem Controller
iv.    Woofer Speaker
v.     Column Speaker
vi.    OHP
vii.   AV Rack
viii.  Projektor
ix.   MLC
x.    Interface
xi.   Skrin
xii.  Mikrofon Kuliah
xiii. Mikrofon Berwayar c/w stand
xiv. Pengkabelan

3.  Dewan Kuliah   (B, C , I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Z)

Peralatan
  A.  Peralatan Penuh Audio Visual
i.     Mixing Amplifier
ii.    Speaker
iii.   OHP
iv.   AV Rack
v.     Projektor
vi.    MLC
vii.   Interface
viii.  Skrin
ix.    Mikrofon Kuliah
x.     Mikrofon Berwayar c/w Stand
xi.   Pengkabelan

4.   BILIK TUTORIAL  (BT101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 141 ,142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, SK201, 202, 203, 204, 205)

Peralatan
  A.  Peralatan Penuh Audio Visual
i.     Mixing Amplifier
ii.    Speaker
iii.   OHP
iv.   AV Rack
v.     Projektor
vi.    MLC
vii.   Interface
viii.  Skrin
ix.    Mikrofon Kuliah
x.     Mikrofon Berwayar c/w Stand
xi.   Visualiser
xii.   Pengkabelan

5.   BILIK TUTORIAL   (SK101, 103, 104, 106)

Peralatan
  A.  Peralatan Penuh Audio Visual
i.       Audio Mixer
ii.      Speaker
iii.     HP
iv.     AV Rack
v.      Skrin
vi.     Mikrofon Kuliah
vii.    Mikrofon Berwayar c/w Stand
viii.   Pengkabelan

6.    Dewan Utama Pelajar (DUP)  (A , B,  C,  D)

Peralatan

 

 

  A.  Peralatan Penuh Audio & Skrin
i.       Audio Mixer
ii.      Speaker
iii.     Mikrofon
iv.     AV Rack
v.      Amplifier
vi.     Skrin
vii.   Pengkabelan

7.    Stadium Olahraga

Peralatan
  A.  Peralatan Penuh Audio              
i.      Speaker
ii.     Equalizer
iii.    AV Rack
iv.    Stereo Digital Effect Processor
v.     Digital Speaker Management
vi.    Wireless Headset Microphone
vii.   Audio Mixer
viii.  Horn Speaker
ix.    Power Amplifier
x.     Subwoofer Speaker
xi.    Pengkabelan

8.    Stadium Hoki

Peralatan
  A.  Peralatan Penuh Audio              
i.      Speaker
ii.     Equalizer
iii.    AV Rack
iv.    Stereo Digital Effect Processor
v.     Digital Speaker Management
vi.    Wireless Headset Microphone
vii.   Audio Mixer
viii.  Power Amplifier
ix.    Subwoofer Speaker

9.    Padang  (A,  B,  C,  D)

Peralatan
  A.  Peralatan Penuh Audio              
i.       Audio Mixer
ii.      Amplifier
iii.     Horn Speaker
iv.     Box Speaker
v.      Monitor Speaker
vi.     Wireless Microphone
vii.    Wired Microphone
viii.   AV Rack
ix.    DVD Player 

CONTACT US | HUBUNGI KAMI

PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN & MULTIMEDIA 
Centre for instructional Technology & Multimedia
Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, 
Pulau Pinang, Malaysia 

Tel: +604-653 3222 / 3224 /3226    |    Fax: +604-653 2375

PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN & MULTIMEDIA
Centre for Instructional Technology & Multimedia
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang
Malaysia

Tel: +604-653 3222 / 3224 / 3226     |    Fax: +604-653 2375

user gray