• Home
  • Media Gallery
  • Announcements
  • PEKELILING 10/212: HEBAHAN 'RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN BAGI PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA/AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2021/2022

PEKELILING 10/212: HEBAHAN 'RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN BAGI PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA/AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2021/2022

Assalammualaikum dan Salam Sejahtera

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

Sukacita bersama-sama ini disertakan Pekeliling 10/212: Hebahan 'Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan bagi Peperiksaan Semester Kedua/Akhir, Sidang Akademik 2021/2022 untuk perhatian dan tindakan YM/YBhg. Datuk/Dato'/tuan/puan selanjutnya.

Informasi dan borang permohonan boleh dimuat turun/diperolehi daripada laman sesawang bpa.usm.my atau di kaunter perkhidmatan Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Aras 5, Bangunan Canselori, USM, Pulau Pinang mulai 8 September 2022 (Khamis).

NOTIS RAYUAN SEMAK SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA SIDANG AKADEMIK 2021/2022
APPEAL FOR RE-CHECKING OF EXAMINATION RESULTS FIRST SEMESTER EXAMINATION, ACADEMIC SESSION 2021/2022

 

PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN & MULTIMEDIA
Centre for Instructional Technology & Multimedia
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang
Malaysia

Tel: +604-653 3222 / 3224 / 3226     |    Fax: +604-653 2375

user gray