• Home
  • Alumni & Networking
  • Networking

Networking

Murdoch University, Australia
Murdoch University, Australia
Multimedia University, Malaysia
Multimedia University, Malaysia
Universitas Negeri Medan, Indonesia
Universitas Negeri Medan, Indonesia
Silpakorn University, Thailand
Silpakorn University, Thailand
Prince of Songkla University, Thailand
Prince of Songkla University, Thailand
Tech Capacity, Malaysia
Tech Capacity, Malaysia
Hame University, Finland
Hame University, Finland
National Institute of Technology, Kagawa College, Japan
National Institute of Technology, Kagawa College, Japan
Institut Pendidikan Guru, Malaysia
Institut Pendidikan Guru, Malaysia

PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN & MULTIMEDIA
Centre for Instructional Technology & Multimedia
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang
Malaysia

Tel: +604-653 3222 / 3224 / 3226     |    Fax: +604-653 2375

user gray